Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Gouden Griffel | jaargang 2017 / 2018 | 11 juni | nummer 19 | archief

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Nog 5 schoolweken te gaan en de zomervakantie begint! De laatste weken wordt er nog hard gewerkt in de units. Er wordt deze maand getoetst en er zijn nog een aantal leuke uitstapjes. Unit 4 is druk met het repeteren van de afscheidsmusical. Het Griffelnieuws verschijnt met ingang van het nieuwe schooljaar 1x per maand in plaats van 1x per twee weken. De landelijke CITO eindtoets is door onze leerlingen goed gemaakt. Gemiddeld hebben zij 539,3 gescoord. Het landelijk gemiddelde is 534,9. Een prachtige prestatie!

 

Wenuurtje:

Dinsdagmiddag 3 juli 2018 zullen alle kinderen in hun nieuwe unit een uurtje gaan wennen. De kinderen die naar een andere locatie gaan, worden onder begeleiding naar de nieuwe locatie gebracht. Het wenuurtje is van 13.30-14.30 uur. Tijdens dit uurtje zien de kinderen bij wie zij volgend schooljaar in de klas zitten en maken zij kennis met de (nieuwe) leerkracht.

 

Nieuws van de ouderraad

Wat is het heerlijk weer de afgelopen weken, en wat genieten wij daar met allen enorm van! Hopen op mooie avonden voor de avondvierdaagse. In totaal hebben 213 kinderen zich opgegeven voor het lopen van de avondvierdaagse. De OR zal op de laatste dag zorgen voor het uitreiken van de medailles en een leuke attentie voor onze lopers.

 

Verder is het verkeersexamen achter de rug en hebben alle kinderen deze met een positief resultaat afgerond! We bedanken de ouders die geholpen hebben!

 

Dit jaar verzorgt de OR een leuk afscheid voor onze groep 8-ers en daarna is het einde van het schooljaar 2017-2018 voor eenieder in het zicht.

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe OR-leden! Volgend schooljaar stoppen een aantal leden (na jaren van zeer trouwe en zeer gewaardeerde dienst) met de OR waardoorer meer dan genoeg plaatst is voor nieuwe leden. We hopen dan ook echt dat een aantal ouders zich aanmelden, vele handen makenlicht werk! Aanmelden (of informatie opvragen) kan bij OR-leden, docenten, directie of per mail via: ouderraad@degoudengriffel.nl

 

Uitkomst enquête schoolfotograaf

Onlangs vroeg de OR u een digitale vragenlijst in te vullen m.b.t. de schoolfotograaf. Uit de resultaten van de vragenlijst bleek ruim 80% tevreden over de kwaliteit van de schoolfoto’s. Komend schooljaar kiezen we voor een andere achtergrond en bespreken we met de fotograaf de mogelijkheid tot digitaal bestellen en de keuze uit meerdere foto’s per kind. Volgend schooljaar komt de schoolfotograaf op 15 en 16 oktober naar onze school. Via het Griffelnieuws ontvangt u daar in oktober meer informatie over.

Kampdata 2018-2019

De kampdagen voor het nieuwe schooljaar zijn voor de unit1 t/m 4 zijn bekend. Noteert u deze alvast in uw agenda?

 

18 en 19 september 2018

Unit 1 (beide locaties)

 

20 en 21 september 2018

Unit 2 (beide locaties)

 

19, 20 en 21 september 2018

Unit 3 (beide locaties)

 

3, 4 en 5 september 2018

Unit 4 (IKC)

 

12, 13 en 14 september 2018                    

Unit 4 (GG)                

 

Toiletgebruik

De toiletten worden op beide locaties heel regelmatig schoongemaakt. Wij merken echter dat de toiletten onnodig vies worden gemaakt door de kinderen. De leerkracht bespreekt het gebruik maken van het toilet met de kinderen. Wilt u ook met uw kind(eren) bespreken dat zij het toilet netjes moeten gebruiken en achterlaten?

 

Sociale media

Donderdag 31 mei hebben de kinderen van unit 3 en 4 les gekregen over sociale media. Het gebruik, gemak en het gevaar hiervan. Roy Vathorst heeft ’s avonds een presentatie gegeven voor de ouders. Helaas was de opkomst erg beperkt. Van de aanwezige ouders hebben wij gehoord dat zij het een zinvolle en praktische  bijeenkomst vonden.

 

Foto’s in groepsapps

Wij willen u erop attenderen dat het niet gewenst is om foto’s van kinderen ( die bijvoorbeeld bij een uitje met de klas zijn gemaakt) te verspreiden via de groepsapp zonder dat de ouders van deze kinderen u hiervoor toestemming hebben gegeven. 

 

Belangrijke data:

 

Vrijdag 22 juni                                 

Vrije dag

 

Maandag 25 juni

Vrije dag voor de kinderen. Studiedag voor het team

 

Maandag 2 juli

Griffelnieuws 20