Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Gouden Griffel | jaargang 2017 / 2018 | 29 januari | nummer 11 | archief

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De eerste maand van 2018 zit er alweer bijna op. De tijd vliegt voorbij. Leerkrachten en kinderen zijn  druk geweest met de toetsen. Er waren een heleboel kinderen ziek de afgelopen weken. Deze kinderen moeten de toetsen nog inhalen. De leerkrachten kijken de toetsen na en analyseren ze. De gegevens van de toetsen zijn één klein onderdeel van de rapporten. De kinderen krijgen vrijdag 16 februari hun eerste rapport mee.

 

De opening van de inschrijving van de ontwikkelingsgesprekken in Digiduif is van 7 februari t/m 14 februari 2018. Ouders met 3 kinderen of meer of kinderen op beide locaties kunnen vanaf 31 januari contact opnemen met onze administratief medewerkster Rebecca van den Boogert. Rebecca is dagelijks te bereiken tot 11.15 uur. Maandag t/m woensdag op 5114731 en donderdag en vrijdag op 5110097.

 

Vertrek juf Linda Barends

Linda heeft een nieuwe baan. Na 10 jaar met veel plezier op De Gouden Griffel te hebben gewerkt, heeft Linda een nieuwe baan gevonden op een school bij haar in de buurt. Wij zullen Linda zeker missen want zij is een gedreven en betrokken leerkracht. Wij gunnen haar uiteraard een nieuwe uitdaging en wensen haar veel geluk en succes met haar nieuwe baan. Wij laten u z.s.m. weten hoe het vertrek van Linda wordt opgevangen.

 

Nieuwe leerlingen

Wij heten de volgende kinderen van harte welkom bij ons op De Gouden Griffel: Yves Lock, Annabel Gerrits en Bregje Carnevale in unit 1aG bij juf Floor. Marlyze Oprel en Eva van der Hout in unit 1bG bij juf Romy. Nova van den Ameele in unit 1b bij juf Marcella. Wij wensen Yves, Annabel, Bregje, Marlyze, Eva, en Nova een heel fijne en leerzame tijd op De Gouden Griffel.

 

Anti-pestprotocol

Het team heeft samen met de intern begeleiders het anti-pestprotocol geüpdatet. Het protocol is besproken in de vergadering van de Medezeggenschapsraad.

Het protocol ligt ter inzage bij de directie en zal binnenkort op onze website worden geplaatst.

 

Warme truiendag

Vrijdag 2 februari 2018 is het “Warme truiendag”. De Gouden Griffel doet hieraan mee.

Het past tevens goed in ons kernconcept “Energie”.

Vrijdag 2 februari staat de verwarming in de klaslokalen uit. Geef uw kind een warme trui en eventueel een lekkere sjaal aan. Wij hopen op uw medewerking en betrokkenheid.

 

Carnaval Alaaf

Namens de carnavalscommissie kunnen wij u vast melden, dat wij op vrijdag 9 februari het carnavalsfeest vieren op school. Uw kind mag zelf kiezen hoe hij of zij verkleed komt. Dit jaar kunnen leerlingen uit groep 8 zich opgeven om prins of prinses carnaval te worden. Op het carnavalsfeest worden de prins en prinses bekend gemaakt. Het prinsenpaar krijgt dan de sleutel van de school en zijn dan samen de baas van de school De kinderen mogen gewoon hun eten en drinken meenemen. Voor het versieren en opruimen van de school hangen er weer inschrijfformulieren, waar u zich kan inschrijven. (versieren: vrijdag 2 februari direct na school. Opruimen: 9 februari direct na school) Ons motto is ook weer: Veel handen maken licht werk!

Vakantierooster 2018-2019

In overleg met de medezeggenschapsraad is het vakantierooster 2018-2019 tot stand gekomen.

 

Start schooljaar: 

maandag 27 augustus 2018

 

Herfstvakantie:                                    

22-10-2018  t/m  29-10-2018                   

 

Kerstvakantie:                                      

21-12-2018  t/m  04-01-2019

              

Voorjaarsvakantie:                            

22-02-2019  t/m  01-03-2019                  

 

Paas- en meivakantie:                      

19-04-2019  t/m  05-05-2019                  

 

Hemelvaartvakantie:                       

30-05-2019  t/m  31-05-2019                                         

 

Pinkstervakantie:                               

10-06-2019  t/m  12-06-2019   

                    

Zomervakantie:                                   

19-07-2019  t/m  23-08-2019                  

 

Studiedagen (zitten in de vakanties verwerkt)

Maandag             29-10-2018

Vrijdag                 21-12-2018

Dinsdag               11-06-2019

Woensdag           12-06-2019

Vrijdag                 19-07-2019

 

 

Vrijdag 22 februari 2019 is geen studiedag voor de leerkrachten maar ook voor hen  een vrije dag.

 

Omgang met tablets

Dit schooljaar zijn wij gestart met Snappet. De kinderen van groep 4 t/m 8 verwerken een deel van hun opdrachten op de tablets. Wij hebben helaas geconstateerd dat sommige kinderen erg onzorgvuldig met de tablets omgaan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zuinig en netjes met materialen omgaan. Bij sommige tablets en hun hoezen lijkt het alsof ze al jaren worden gebruikt. Sommigen zijn zelfs expres beschadigd. De leerkracht houdt hier scherp toezicht op. De leerlingen zullen twee keer per jaar met hun tablet en hoes langs de directie gaan om te laten zien hoe hun tablet en hoes eruit ziet. Iedereen heeft in augustus 2018 namelijk een nieuwe tablet met nieuwe hoes ontvangen. Wanneer de tablet en/of  hoes opzettelijk door uw kind is beschadigd, zullen wij hier contact met u over opnemen. Wij stellen het zeer op prijs als u dit ook met uw kind bespreekt.

 

Koffieochtend vrijdag 9 maart 2018

Wij organiseren, bij voldoende belangstelling, vrijdagochtend 9 maart een koffieochtend op de locatie IKC. Deze koffieochtend is voor alles ouders van de Gouden Griffel toegankelijk. Wij willen mevrouw Sonja Stenfert uitnodigen. Zij werkt voor de gemeente. Zij is gespecialiseerd in “omgaan met geld”. Ouders willen graag weten hoe zij dit hun kind kunnen aanleren. Wanneer en hoeveel zakgeld geef je? Wat mogen kinderen met het zakgeld doen? Graag willen wij van u weten of u interesse heeft in dit thema tijdens de koffieochtend of dat u een andere thema zou willen inbrengen. U kunt u uiterlijk tot 2 maart 2018 aanmelden voor de koffieochtend van vrijdag 9 maart ( van 8.45- 9.45 uur) via info@degoudengriffel.nl 

 

Wanneer u ideeën heeft over thema’s voor de koffieochtend(en) dan kunt u dit ook via info@degoudengriffel.nl  aangeven.

 

De koffieochtend gaat alleen door bij minimaal 10 aanmeldingen.

 

Schoolmelk

Bij dit Griffelnieuws treft u in een extra bijlage informatie over schoolmelk.

 

Belangrijke data

 

Woensdag 31 januari:  

inschrijving ontwikkelingsgesprekken via Rebecca voor ouders met 3 of meer kinderen of kinderen op twee locaties

                 

Vrijdag 2 februari:          

Warme truiendag

 

Woensdag 7 februari:   

Opening inschrijving ontwikkelingsgesprekken vin Digiduif

 

Vrijdag 9 februari:          

Carnaval

 

Maandag 12 februari:   

Griffelnieuws 12